• Русский
 • Polski
 • English

 • Nasz zespół to nasz najcenniejszy kapitał. Jesteśmy dumni z zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy cenią nasz etos pracy, który opiera się na zaangażowaniu, uczciwości i lojalności. Naszym pracownikom oferujemy możliwości odbycia różnego rodzaju szkoleń, aby mogli wzrastać w szeregach organizacji.

  Firma TAJ ceni różnorodność. Jesteśmy zobowiązani do równych szans dla wszystkich naszych pracowników i kandydatów do pracy zapraszamy wszystkich, niezależnie od pochodzenia etnicznego, płci, przekonań religijnych, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku.

  Cały czas szukamy nowych talentów, które pomogą nam w kontynuowaniu przewyższyć naszych konkurentów na każdym poziomie.

  BIURO OPERACYJNETerminal Towarowy Cargo

  Wirażowa 35 pok. 102
  02-158 Warszawa
  dispo@taj.com.pl

  Przejdź do kontaktu →
  Andrzej PiętkaWłaściciel
  +48 601 251 476 andrzej@taj.com.pl
  Michał PiętkaTransport Manager
  +48 22 243 39 74 +48 601 484 343 michal@taj.com.pl
  Jan RóżyckiBusiness Development Manager
  +48 22 243 39 73 +48 789 408 354 jan@taj.com.pl
  Witold ChmielewskiSenior Manager Network Planning
  +48 22 24 33 972 +48 789 40 83 50 witold@taj.com.pl
  Wiktor BiałobłockiRoad Network Operations Supervisor
  +48 22 243 39 74 +48 789 408 351 wiktor@taj.com.pl
  Daniel NorwaRFS Coordinator
  +48 789 408 352 daniel@taj.com.pl

  KSIĘGOWOŚĆ
  I KADRY

  Poligonowa 4/8
  04-052 Warszawa
  Tel.:+48 22 673 61 43,
  +48 22 673 61 44
  Fax: +48 22 870 54 36

  Przejdź do kontaktu →
  Halina PiętkaWłaściciel
  +48 601 382 559 halina@taj.com.pl
  Elżbieta BalcerowiczKsięgowość
  +48 501 261 385 ela@taj.com.pl
  Marta CiochOffice Manager
  +48 601 484 341 marta@taj.com.pl