• Русский
 • Polski
 • English
 • Kontrola przesyłek


  Równocześnie ze spełnieniem wszelkich wymagań stawianych przewozom objętym procedurą SPX firma TAJ posiada status zarejestrowanego agenta PL/RA/00040-01/0620

  Posiadanie statusu zarejestrowanego agenta stwarza nowe możliwości rynkowe takie jak:

  • możliwość zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa ładunków pochodzących od podmiotów uczestniczących w tzw. bezpiecznym łańcuchu dostaw (uznany nadawca, znany nadawca, zarejestrowany agent),
  • obniżenie kosztów działalności (brak konieczności dodatkowej kontroli bezpieczeństwa ładunku w porcie lotniczym)
  • przyspieszenie procesu obsługi ładunku
  • wzrost wiarygodności na rynku przewozu frachtu lotniczego

  SWO – Środki w zakresie ochrony
  TR – Transport
  Integralność ochrony – ładunek zabezpieczony przez bezprawnym dostępem od czasu zastosowania środków kontroli w zakresie ochrony do czasu załadunku na pokład statku powietrznego (transport zabezpieczony zgodnie z pkt 6.6.1.1. rozporządzenia nr 185/2011.)
  * zarejestrowany agent ma możliwość zlecenia podwykonawstwa każdego zadania odpowiednio uprawnionym podmiotom
  ** przewoźnik lotniczy może zabrać na pokład tylko ładunek pochodzący od zarejestrowanego agenta lub sam realizować jego zadania.

  Źródło: 2017 Urząd Lotnictwa Cywilnego