• Русский
 • Polski
 • English
 • Kontrola przesyłek


  Równocześnie ze spełnieniem wszelkich wymagań stawianych przewozom objętym procedurą SPX firma TAJ posiada status zarejestrowanego agenta PL/RA/00040-01/0620

  Posiadanie statusu zarejestrowanego agenta stwarza nowe możliwości rynkowe takie jak:

  • możliwość zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa ładunków pochodzących od podmiotów uczestniczących w tzw. bezpiecznym łańcuchu dostaw (uznany nadawca, znany nadawca, zarejestrowany agent),
  • obniżenie kosztów działalności (brak konieczności dodatkowej kontroli bezpieczeństwa ładunku w porcie lotniczym)
  • przyspieszenie procesu obsługi ładunku
  • wzrost wiarygodności na rynku przewozu frachtu lotniczego

  SWO – Środki w zakresie ochrony
  TR – Transport
  Integralność ochrony – ładunek zabezpieczony przez bezprawnym dostępem od czasu zastosowania środków kontroli w zakresie ochrony do czasu załadunku na pokład statku powietrznego (transport zabezpieczony zgodnie z pkt 6.6.1.1. rozporządzenia nr 185/2011.)
  * zarejestrowany agent ma możliwość zlecenia podwykonawstwa każdego zadania odpowiednio uprawnionym podmiotom
  ** przewoźnik lotniczy może zabrać na pokład tylko ładunek pochodzący od zarejestrowanego agenta lub sam realizować jego zadania.

  Źródło: 2017 Urząd Lotnictwa Cywilnego

  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue
  Continue